Nálunk biztos kezekben vagy

Kik vagyunk?

„Együttműködésben az Energiafüggetlenség biztosításáért”

HATÉKONY „ZÖLD ENERGIA” MEGOLDÁSOK A PREMIUM ENERGY STARTÉGIAI PARTNERSÉGÉVEL

A Premium Energy Hungary elsősorban Ipari parkok, Logisztikai központok, Vállalkozások, továbbiakban Sportlétesítmények és Önkormányzati Intézmények energia ellátásnak „zöld” energia fejlesztésében és hatékony energia menedzsment biztosításában vesz részt. Társaságunk mára kiterjedt vállalkozói , Önkormányzati és szolgáltatói kapcsolatrendszert alakított ki. A hazai és nemzetközi energia ellátási piacokon, a szakmai szervezetekkel együttműködve jelentős új megújuló elsősorban napelemes rendszerek telepítésével kapcsolatos fejlesztési projekteket készít elő és valósít meg. A fejlesztésekkel egyidejűleg vállalkozások és közintézmények energia menedzsmentjének kialakításában és hatékony működésében vállal stratégia partnerségen alapuló szerepet.

Az Energia válság okozta új piaci kihívások tükrében jelentkező, független és biztonságos új „zöld” energia előállítási igények ismeretében a fejlesztendő iparágak kínálta lehetőségekre a partnereivel stratégiai együttműködésében komplex energetikai és napelemes rendszerek fejlesztési projektjeit készít elő, fejleszt és menedzsel.

A fejlesztési projektek egyik meghatározó súlyponti eleme jelentős elektromos energia felhasználás helyszínei az Ipari Parkok és Logisztikai központok. A Premiu Energy Hungary a fejlesztési programokkal összefüggésben az EU elvárások és a piaci igények összehangolásával tervezi és készíti elő a fejlesztési helyszíneket, közvetlen kapcsolatot építve a Szolgáltató, a Felhasználók és a Befektetők között. Közreműködünk az Iparágak energia „zöldítése” érdekében előkészített napelemes projektek és beruházások hatékony és sikeres megvalósításában, a rendelkezésre álló Európai Uniós valamint nemzeti támogatási rendszer hatékony kihasználásában egyaránt. Társaságunk alapítói közül:

Premium Energy Hungary „ Több mint Partner”

A Premium Energy Hungary startégiai partenrségen alapuló együttműködés során olyan stratégiai partnerséget ajánlunk mely a tudástranszferen, power–buying-on keresztül, az erőforrások hatékony felhasználásával, szakmai kompetenciát és tapasztalatot, egyúttal hatékonyságnövelést biztosít a vállalkozások és Önkormányzatok vagy az általa létrehozott Energetikai menedzsment szervezet számára.

Munkatársi bázisunkat kiegészíti a szinte minden szakterületre kiterjedő szakértői és vállalkozói kör akikkel együttműködve valósítjuk meg az Iparágak energetika Zöldítése érdekében előkészített napelemes projektek teljes körű kiépítését és menedzselését , és az egyedi szakirányú tanácsadói feladatok ellátását.